ศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

เช้าวันที่ 30 มกราคม 2563  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี   ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร