งาน KKW Social Movements 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมงาน KKW Social Movements 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณใต้อาคาร 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. ดังรายละเอียดดังนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร