สอนเสริมเติมความรู้ The Gifted M.3

13 มกราคม 2563  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ.2563   ณ โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ท จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร