คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2019

ติว O-Net ม.3

18 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ติว O-Net ม.3

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

KKW Short Film Camp 2019

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมกับกระทรวงวัฒน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน KKW Short Film Camp 2019

14 ธันวาคม 2562  นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภายใต้การนำทีมโดย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

หมู่เฮาชาวชมพู ฟ้า เหลือง “ขอนแก่นวิทยาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

คำสั่ง 697/2562 การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 697/2562 การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยคณะผู้บริหาร ค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน

9 ธันวาคม 2562  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน

On Day Trips M.3 KKW

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน On Day Trips M.3 KKW