ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

20 ธันวาคม 2562  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำรวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ย้ายมาใหม่ทั้ง 2 ท่าน  ได้แก่ นายวรวุธ สร้อยพิมาน  และนางลักษณ์มณี แสงสุพิน  ชาวชมพู ฟ้า เหลือง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร