ประชุมครู ครั้งที่ 3/2562

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ครั้งที่ 3/2562   ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์    โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการ  คุณครูที่บรรจุใหม่และที่ย้ายมา   รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ไม่มีวันลา   และที่สำคัญคือได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานระบบสำนักงานไร้กระดาษจากวิทยากรจากโรงเรียนกัลยาณวัตร  เพื่อทำขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนที่ใช้กระดาษน้อยที่สุดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราด้วย

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร