คลังเก็บรายวัน: 20/12/2019

คำสั่ง 729/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกํารสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด คลิกเข้า Google … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 729/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกํารสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมครู ครั้งที่ 3/2562

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมครู ครั้งที่ 3/2562

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

20 ธันวาคม 2562  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่