14 ธันวาคม 2562  นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Google Coding Teacher Leader 2019  โดยได้รับความรู้จากทีมงาน Google Thailand และบริษัทเอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ จำนวน 66 คน   ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร