คลังเก็บรายวัน: 02/12/2019

คำสั่ง 684/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 684/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง 665/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 665/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ขบวนแห่เทศกาลงานไหมขอนแก่น 2562

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ขบวนแห่เทศกาลงานไหมขอนแก่น 2562

กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด

กลุ่มงานกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับรางวัลสถานศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

EP KKW Classroom Meeting 2/2019

Welcome to School, EP,KKW Parent-Teacher … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน EP KKW Classroom Meeting 2/2019