ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวขาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 12/2562  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ 614

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร