คลังเก็บรายวัน: 27/11/2019

คำสั่ง 678/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 678/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวขา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ