ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแสดงพิธีเปิดกีฬาภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแสดงพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2562 ณ ห้อง Easy science

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร