คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2019

การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ศิษย์เก่า KKW รุ่นที่ 80  แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน

ศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  KKW รุ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า KKW รุ่นที่ 80  แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน

รำบวงสรวงเมืองขอนแก่น 222 ปี

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รำบวงสรวงเมืองขอนแก่น 222 ปี

ขบวนแห่เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 2562

29 พฤศจิกายน 2562  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ขบวนแห่เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 2562

28 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

บวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น

คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน บวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น

รองชนะเลิศ Kidbright ครูคณิตศาสตร์

ครูนาคิน สัจจะเขตต์ และครูชัชวาล นามปรีด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน รองชนะเลิศ Kidbright ครูคณิตศาสตร์

คำสั่ง 678/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 678/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวขา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

คำสั่ง 666/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 666/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562