คำสั่ง 561/2562 แต่งตั้งครูและบภคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายรงเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร