สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

29 กันยายน 2562  บรรยากาศวันแรก ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สอบผ่าน เข้ามาอบรมค่าย 1 ในครั้งนี้จำนวน 35 คน โดยใช้สถานที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และโรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร