นักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6 เดินทางมารับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาล

28 กันยายน 2562  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดูแลการดำเนินการมอบสิทธิ์แก่นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ที่รับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร