โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ที่ขก.

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเดินทาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา และ โครงการ English Program ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่ 24 กันยายน 2562    เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

คลิกชมภาพกิจกรรม 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร