เชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า สพม.25

“เชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดงานมุฑิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ   ซึ่งในปีนี้มีคุณครูที่ก้าวสู่เส้นทางสายที่ 61 จำนวนทั้งหมด 201 คน  เป็นผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจำนวน 16 คน  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกชมอัลบัมภาพกิจกรรมกล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมอัลบัมภาพกิจกรรมกล้อง 2 : KruMai

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร