ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ในวันสาร์ที่ 21 กันยายน 2562   ที่ห้องประชุม 711   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร