นำเสนอผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ ESMTE

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และนางสาวกุลธิดา ทีน้อย เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ ESMTE ระดับ ม.4  ในการประชุมสรุปงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน Action Plan เครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร