ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

27 สิงหาคม 2562  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ,การร่วมเวทีศักยภาพทางวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 9-11 กันยายน 2562, โครงการสืบสานตำนานครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร