นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดีไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2562  เด็กหญิงอรวรา รัตนพล และเด็กหญิงแพรวา พลเขตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดีไทย (วรรณคดีวิจักขณา) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 61 ทีม ในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร และคุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร