นักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคฯ แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงทัสวรรณ ภูตะโชติ เด็กหญิงณัชชา จันสุข และเด็กหญิงสุภัทริญาดา กองกุล นักเรียนระดับชั้น ม.1/4 เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูสิรินารถ จันทวงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันในระดับภาค   ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่งของเราด้วยค่ะ

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร