มอบรางวัลทดสอบภาษาอังกฤษ

นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบรางวัลผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่  22 สิงหาคม 2562   ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง1 : KruDeeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง2 : KruSawasd

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร