สุดเจ๋ง!! ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ใ.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  ในวันที่ 15 ส.ค. 2562

ผลการแข่งเ

รางวัลชนะเลิศ

  1. .ญ.ชญาภา อินสมเชื้อ
  2. ด.ญ.ธัญญารัตน์ อรุโนศรีสกุล

ครูผู้ควบคุม นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  1. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล
  2. ด.ญ.ปาณิศา สวัสดิ์ไชย

ครูผู้ควบคุม นางกัญญา เกื้อกูล

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร