พลังงานสัญจรกับ ปตท.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรมพลังงานสัญจรเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย

คลิกชมภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร