ทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.3

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ในช่วงเช้าของวันที่ 15 สิงหาคม 2562   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร จำนวนมาก

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร