โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้นำ นักเรียนระดับชั้น ม.5 จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

>> ดูรูปภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร