รับรางวัลและเกียรติบัตรการสอบสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 7

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดพิธีรับรางวัลและเกียรติบัตร การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 7 (The Best of Social Studies VII) วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

>> คลิกดูรูปภาพกิจกรรมที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร