ข.ก.เข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 11 มี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธาน โดยในปีนี้โรงเรียนกัลยาณวัตร นำโดยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน เป็นเจ้าภาพจัดงาน
>>การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกับครูและสร้างเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ ร่วมกัน และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ตลอดจนผลงานทางวิชาการแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

>>คลิกดูรูปภาพกิจกรรมที่นี่

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร