คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2019

เรารักขอนแก่น

24 กรกฎาคม 2562 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เรารักขอนแก่น

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7

ข.ก.เดินหน้ามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานศึกษา

นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข.ก.เดินหน้ามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานศึกษา

2019 ASEAN-China Education Cooperation Week

ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2562 ดร.ยุทธ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน 2019 ASEAN-China Education Cooperation Week

การเขียนเรียงความระดับประเทศ

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภูผาลัย  ได้รับรางวัล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน การเขียนเรียงความระดับประเทศ

ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

นายภูริช กัญจนานภานิ ม.5/15 ห้องเรียนพิเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

พล่ากุ้ง “เก็บรักษ์” ที่ ขก.

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน พล่ากุ้ง “เก็บรักษ์” ที่ ขก.

คำสั่ง 409/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตารา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 409/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562

คำสั่ง 407/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 407/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง 355/2562 การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 355/2562 การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562