สุนทรภู่บรมครูจอมกวีศรีสยาม

26 มิถุนายน 2562  กิจกรรมรำลึกบรมครูกาฟย์กลอนสุนทรศิลป์ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม” โดยลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก เรียนรู้ และตามรอยผลงานของท่านสุนทรโวหาร  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร