อบรมคุณธรรม ม.4

การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  คาบพัฒนาคุณธรรมของชั้น ม.4  วันที่  25 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร