ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  คุณครูศิวพร เทพจั้ง และคุณครูอรถกร เกษรแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการรับการประเมินจากคณะกรรมการเพื่อลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) ณ ห้อง 326 เวลา 13.00 น.  

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร