คลังเก็บรายวัน: 19/06/2019

คำสั่ง 307/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 307/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง 280/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำวารสารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 280/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำวารสารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ติว PAT ม.4 ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ติว PAT ม.4 ชีววิทยา

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผุ้อำนวยการสำนักงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน