ส่งมอบต่อรถตู้โรงเรียน

กว่า 22 ปี ที่รับใช้มาอย่างคุ้มค่า วันนี้รถตู้จากเมตตาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ถูกส่งมอบต่อให้แก่โรงเรียนน้อง ขอนแก่นวิทยายน สาขา 3 ไปใช้งาน โดยโรงเรียนพี่ได้ทำการเปลี่ยนยางและตรวจสภาพอย่างดีก่อนส่งมอบ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร