ปาเจรา….บูชาครู

ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2562   “ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา”   โดยผู้อำนวยการนำคณะครูกราบคุณครูอาจารย์ที่เคยสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาที่เกษียณอายุราชการ  รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ พานประภทสวยงามแบบดั้งเดิม และพานประเภทความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งจัดในวันที่  13 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

  คลิกชมภาพกิจกรรม ไหว้ครู ม.1 กล้อง Krudeer

  คลิกชมภาพกิจกรรม ไหว้ครู ม.3 กล้อง Krudeer

  คลิกชมภาพกิจกรรมจาก Facebook : Krusawasd Jan

  คลิกชมภาพกิจกรรมจาก Facebook : กิจการนักเรียน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร