โครงการโรงเรียนอุปถัม(ครอบครัวอุปถัมภ์)

11 มิถุนายน 2562  นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะครู ได้นำนายดนุพร พลบำรุง นาย ธนธรณ์ บัวครั่ง และนาย วรันธร คลังข้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ที่มาศึกษาในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ คณะครูโรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะเช่นกัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร