ประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมเป็นเกียรติ การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น เก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร