คลังเก็บรายวัน: 12/06/2019

ประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงเรียนอุปถัม(ครอบครัวอุปถัมภ์)

11 มิถุนายน 2562  นางพรทิพย์ รัตนถา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โครงการโรงเรียนอุปถัม(ครอบครัวอุปถัมภ์)

คำสั่ง 266/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 266/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์