เปิดประชุมสภานักเรียน 1/2562

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานในการเปิดประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษาปีที่ 2562 พร้อมด้วยนางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม 821-822

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร