หลักสูตรระดับท้องถิ่น

6 มิถุนายน 2562  ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมทีมงานหลักสูตร  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร