การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาครั้งที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ทดสอบความรู้ด้านสังคมศึกษาฯ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 The Best of Social Studies VII

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาครั้งที่ 7 ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

รายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่

หลักสูตรการสอบ  คลิกที่นี่

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน คลิกที่นี่

ใบสมัครนักเรียน  คลิกที่นี่

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร