ค่ายผู้นำเยาวชนครอบครัวพอเพียง

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานในการเปิดอบรมค่ายขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำ Leaders Camp @ Khonkaen 2019  โดยมีนักเรียนแกนนำจากเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจำนวน 201 คน จากโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 33 โรงเรียนรวมถึงคุณครู และนักเรียน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, ร.ร.มุกดาหาร, ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย, ร.ร.สตรีราชินูทิศ, ร.ร.กัลยาณวัตร  ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อีก 50 คน เข้าร่วมการอบรม  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562  จากนั้นเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง (ห้อง 431) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมกับนายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิพอเพียงศูนย์ครอบครัวพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

คลิกชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 1

คลิกชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 2

คลิกชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 3

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร