อย่าทิ้งกันไว้โดดเดี่ยวเลย

เรื่องสั้นรณรงค์ให้นักเรียนขอนแก่นวิทยายนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อทำให้โรงเรียนเราสะอาด น่าอยู่ขึ้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วีดีโอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร