ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4

รวมบรรยากาศของงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 จากใจคณะกรรมการนักเรียน  “ให้เทียนเล่มนี้เป็นตัวแทนของความรักและความหวังดีจากรุ่นพี่ที่ส่งถึงรุ่นน้อง”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วีดีโอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร