ปฐมนิทศ ม.4

บรรยากาศการปฐมนิเทศรับน้องใหม่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562  เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และการปฎิบัติตนในโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบผลตามเป้าหมาย   โดยมีการแนะนำคุณครูที่ปรึกษาของระดับชั้น ม.4 แต่ละห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่สนุกสนานจากพี่ ๆ คณะกรรมการนักเรียนทุกคน

คลิกชมภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร