คลังเก็บรายวัน: 16/05/2019

คำสั่ง 174/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 174/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คำสั่ง 170/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 170/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4

คำสั่ง 169/2562 แต่ตั้งคณะกรรมการตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 169/2562 แต่ตั้งคณะกรรมการตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

คำสั้ง 165/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั้ง 165/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง 164/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปรการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 164/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปรการศึกษา 2562

คำสั่ง 159/2562 แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือน เม.ย.-ก.ย. 62

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 159/2562 แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน เดือน เม.ย.-ก.ย. 62

คำสั่ง 137/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.3 สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 137/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.3 สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ต้อนรับเปิดภาคเรียน

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับเปิดภาคเรียน

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562