เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชขอนแก่นวิทยายน

คำร้อง-ทำนอง  โดย  อาจารย์โกเมศ  เหล่าคำ

เราชมพู ฟ้า เหลือง
ทั้งเมืองเลื่องลือชื่อกระฉ่อน
แหล่งเรียนวิทยา เกริกกล้าเกียรติกำจร
มิเคยหย่อนพากเพียรเล่าเรียนวิชา

ขอนแก่นวิทยายน
ทุกคนรู้ซึ้งถึงคุณค่า
ไม่ยอมให้ใคร ดูแคลนในการกีฬา
แม้ใครขวางหน้าขอสู้ไว้เกียรติวิทยายน

เราล้วนมีมานะบากบั่น
ต่างคนฝ่าฟันเพื่อศรีสง่าสถาผล
วินัย (วินัย) สามัคคี (สามัคคี)
ทุกคนยึดมั่นคงไว้มิคลาย

มา มาร่วมใจกัน
รักมั่นธำรงมั่นคงมิหน่าย
ชมพู ฟ้า เหลือง จะเฟื่องกระเดื่องแดนไกล
ขอทูนเทิดไว้ ขอนแก่นวิทยายน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)