สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ตราประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (รูปขาวดำ)

ตราประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (รูปสี)

 

          ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยคบเพลิง เปลวไฟ 3 สี แสดงสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ฐานประกอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํโหติ”และแถบริบบิ้นปรากฏชื่อโรงเรียน “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

สีประจำโรงเรียน: ชมพู-ฟ้า-เหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: พระพุทธสุวรรณมหามงคล